Om naturvenner

Om Naturvenner

Naturvenner ønsker å fremme en levedyktig fremtid på jorden. Vi trenger å skape en ny relasjon til alt levende der omsorg for og kjærlighet til naturen er det bærende element. Vi må bli venner med naturen igjen og dermed venner med oss selv. Slik kan vi gjenoppdage at vi ikke er adskilt fra naturen, men en del av den Vi har med tiden fjernet oss fra en kontakt med naturen som før var naturlig.

Vi trenger å minnes på, og bevisstgjøres om at mennesket selv er natur, fra natur og lever i naturen. Slik vi holder av Moder Jord, holder vi også oss selv og vår overlevelse på lengre sikt, i egen favn. Hva vi gjør mot Moder Jord gjør vi mot oss selv. Ødelegger vi naturen kan vi ikke overleve som art. Vi må utvikle økologiske løsninger for en bærekraftig fremtid og en teknologi som er tro mot Moder Jord.

Vi må gjennomgå et indre skifte, hvor de rette verdier gjenspeiles i våre handlinger og teknologier. Vi må være eksempler for andre, i oss selv. Det handler om vår evne til å tenke nytt og klokt ved å skape balanse i samarbeid med naturen. Vi må være ydmyke, verdsette og bruke visdommen fra tidligere generasjoner og urfolk. De vet at uten å leve i balanse med naturen går livet til grunne.

Respekten for alt levende gjenspeiles i vår selvrespekt. Gjennom å bli venn med naturen igjen og gjenoppdage dens skjønnhet og storhet vil vi finne det vi har fjernet oss fra. Endring må starte innenifra. Dermed vil våre valg og handlinger former seg i takt med vår økte bevissthet. Jeg håper at vi som naturvenner er de gode eksemplene og at vi sammen kan hjelpe vårt felles hjem, Moder Jord, gjennom bevisste valg og handlinger mot ønsket forandring.

Våre valg i dagliglivet vil være avgjørende for vårt økologiske fotavtrykk. Et aktivt miljøvern er nøkkelen til rask endring i riktig retning. Handling skaper forandring.